Ładowanie Wydarzenia
To event minęło.
Rejestracja na szkolenie

BRAK WOLNYCH MIEJSC!

Zakres tematyczny:

Szkolenie skierowane jest do producentów, dystrybutorów, importerów produktów nawożących oraz dostawców surowców chemicznych. Produkty nawożące: nawozy mineralne, nawozy organiczne, środki wapnujące, nawozowe organiczno-mineralne, podłoża do upraw, biostymulatory, polepszacze glebowe. Szkolenie dotyczy zmiany prawa nawozowego, które otwiera unijny rynek na nawozy pochodzenia organicznego oraz biostymulatory.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z mechanizmem ułatwiającym sprzedaż produktów nawozowych, które mogą być przedmiotem handlu w całej Unii Europejskiej bez dodatkowych pozwoleń. Uczestnicy otrzymają wiedzę z zakresu nowej unijnej legislacji nawozowej.

 

Uczestnik po szkoleniu będzie:

 1. Samodzielnie stosował przepisy w zakresie nawozów (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019 r. ustanawiające przepisy dotyczące udostępniania na rynku produktów nawozowych UE, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1069/2009 i (WE) nr 1107/2009 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 2003/2003).
 2. Poprawnie analizował i wykonywał działania, które będą miały odzwierciedlenie w samodzielnym przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do wprowadzenia produktu do obrotu.
 3. Pracował ze współpracownikami w zakresie nowo pozyskanych kompetencji dotyczących nawozów CE na rynku unijnym.
 4. Uczestnik w trakcie szkolenia wymieni doświadczenia zawodowe z innymi uczestnikami i trenerem.

Adresat:

Szkolenie skierowane jest do producentów, dystrybutorów, importerów produktów nawożących.

Co otrzymasz?

 • Wiedzę na temat nowej krajowej i unijnej legislacji nawozowej w zakresie nawozów organicznych i organiczno-mineralnych.
 • Materiały szkoleniowe.
 • Certyfikat ukończenia szkolenia.
 • Możliwość konsultacji z trenerem w ciągu dwóch tygodni od zakończenia szkolenia.

Harmonogram szkolenia

1. Legislacja unijna:

 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019 r. ustanawiające przepisy dotyczące udostępniania na rynku produktów nawozowych UE, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1069/2009 i (WE) nr 1107/2009 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 2003/2003,

2) Nawozy CE:

 • obowiązki podmiotów gospodarczych,
 • kategorie funkcji produktów dla produktów nawożących,
 • kategorie materiałów składowych,
 • wprowadzanie produktów do obrotu, nadzór rynku Unii i kontrola produktów nawozowych,

Trener:

1. trener: Magdalena Pyjor,

Regulamin szkolenia:

REGULAMIN SZKOLENIA

Cena: 1500 zł netto +23% VAT  (1845 zł brutto)

Termin zakończenia rejestracji: 25.11.2021 godz. 15.00  BRAK WOLNYCH MIEJSC!

Rejestracja na szkolenie