Loading...
Aktualności CHEMLEX2020-07-28T09:21:23+00:00
2810 2021

Organizacja szkoleń zamkniętych

28 października 2021|

W odpowiedzi na indywidualne potrzeby naszych klientów zapewniamy spersonalizowane szkolenia zamknięte. Szkolenia prowadzone są online lub stacjonarnie. Wycena szkolenia przeprowadzana jest w zależności od tematyki. Posiadamy profesjonalny zespół trenerów i specjalistów posiadających szeroką wiedzę merytoryczną oraz warsztat praktyczny, który pozwala nam na prowadzenie specjalistycznych szkoleń na najwyższym poziomie. Prowadzimy również szkolenia w ...CZYTAJ DALEJ

1910 2021

Nawozy CE- nowe prawo nawozowe

19 października 2021|

Już od 16 lipca 2022 r. będzie można sprzedawać nawozy ze znakiem „CE” (z fr. Conformité Européenne) na europejskim rynku. Nadanie znaku CE będzie możliwe dla nawozów mineralnych, nawozów organicznych, nawozów organiczno-mineralnych, środków wapnujących, polepszaczy gleby, podłoży ogrodniczych, inhibitorów, mieszanek nawozów oraz biostymulatorów. Znak CE będzie pozwalał na swobodny obrót produktami na ...CZYTAJ DALEJ

2603 2021

Przewodnik dotyczący etykietowania nawozów

26 marca 2021|

Uwaga, informacja, na którą czekało wielu producentów nawozów. Komisja Europejska opublikowała  wytyczne dla producentów i organów nadzoru rynku, zawierające jasne informacje i przykłady dotyczące wyglądu etykiety dla nawozów i produktów nawożących. Dokument nie jest prawnie wiążący, ma na celu jedynie dostarczenie przydatnych wytycznych zainteresowanym stronom. Treść dokumentu znajduje się na stronach KE ...CZYTAJ DALEJ

1412 2020

Certyfikat MSUES

14 grudnia 2020|

W dniu 4 grudnia 2020 r. CHEMLEX Sp. z o.o. uzyskał znak jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno – Szkoleniowych (MSUES 2.0). Certyfikat MSUES 2.0 to przede wszystkim gwarancja zadowolenia z poziomu świadczonych przez nas usług szkoleniowych i doradczych oraz możliwość uzyskania dofinansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw. Od stycznia 2021 r. w ...CZYTAJ DALEJ

2210 2020

Aktualizacja kart charakterystyki

22 października 2020|

Od 1 stycznia 2021 r. będą obowiązywać zmiany w zapisach i nowy format karty charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniającym załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) ...CZYTAJ DALEJ

2807 2020

Nowe obowiązki – Identyfikator UFI

28 lipca 2020|

Nowy element będzie wymagany na etykietach niektórych produktów od stycznia 2021 r. – jest to 16-znakowy kod o nazwie unikatowy identyfikator wzorów (UFI). Oprócz UFI wymagane jest także podanie innych informacji o mieszaninie i powiązanych produktach takich jak: skład, nazwa handlowa, kolor, opakowanie, kategoria produktu i informacja toksykologiczna do wykorzystania w ośrodkach ...CZYTAJ DALEJ

Przejdź do góry