Loading...

Aktualności CHEMLEX

Aktualności CHEMLEX2020-07-28T09:21:23+00:00
1412 2020

Certyfikat MSUES

14 grudnia 2020|

W dniu 4 grudnia 2020 r. CHEMLEX Sp. z o.o. uzyskał znak jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno – Szkoleniowych (MSUES 2.0). Certyfikat MSUES 2.0 to przede wszystkim gwarancja zadowolenia z poziomu świadczonych przez nas usług szkoleniowych i doradczych oraz możliwość uzyskania dofinansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw. Od stycznia 2021 r. w ...CZYTAJ DALEJ

2210 2020

Aktualizacja kart charakterystyki

22 października 2020|

Od 1 stycznia 2021 r. będą obowiązywać zmiany w zapisach i nowy format karty charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniającym załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) ...CZYTAJ DALEJ

2807 2020

Nowe obowiązki – Identyfikator UFI

28 lipca 2020|

Nowy element będzie wymagany na etykietach niektórych produktów od stycznia 2021 r. – jest to 16-znakowy kod o nazwie unikatowy identyfikator wzorów (UFI). Oprócz UFI wymagane jest także podanie innych informacji o mieszaninie i powiązanych produktach takich jak: skład, nazwa handlowa, kolor, opakowanie, kategoria produktu i informacja toksykologiczna do wykorzystania w ośrodkach ...CZYTAJ DALEJ

2607 2020

Jak ustalić właściwy kod CN dla towarów

26 lipca 2020|

Od 1 lipca 2020 r. zmianie uległ sposób identyfikowania towarów i usług poprzez odejście od stosowania PKWiU 2008 na rzecz unijnej Nomenklatury scalonej (CN) w zakresie towarów oraz Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU (2015) w zakresie usług. CHEMLEX świadczy usługi w ramach przyporządkowania odpowiedniego kodu CN dla produktów. Pomagamy również w ...CZYTAJ DALEJ

2507 2020

Informacja szkoleniowa- szkolenia zamknięte

25 lipca 2020|

Ze względu na sytuację związaną z epidemią COVID-19 oraz w odpowiedzi na indywidualne potrzeby naszych klientów realizujemy spersonalizowane szkolenia zamknięte. Szkolenia wyceniane są w zależności od realizowanej tematyki. Dysponujemy profesjonalną kadrą trenerów i specjalistów posiadających ogromną wiedzę merytoryczną i warsztat praktyczny pozwalający na przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń na najwyższym poziomie. W przypadku zainteresowania ...CZYTAJ DALEJ

Go to Top