Loading...

Aktualności CHEMLEX

Aktualności CHEMLEX2020-07-28T09:21:23+00:00
2603 2021

Przewodnik dotyczący etykietowania nawozów

26 marca 2021|

Uwaga, informacja, na którą czekało wielu producentów nawozów. Komisja Europejska opublikowała  wytyczne dla producentów i organów nadzoru rynku, zawierające jasne informacje i przykłady dotyczące wyglądu etykiety dla nawozów i produktów nawożących. Dokument nie jest prawnie wiążący, ma na celu jedynie dostarczenie przydatnych wytycznych zainteresowanym stronom. Treść dokumentu znajduje się na stronach KE ...CZYTAJ DALEJ

1412 2020

Certyfikat MSUES

14 grudnia 2020|

W dniu 4 grudnia 2020 r. CHEMLEX Sp. z o.o. uzyskał znak jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno – Szkoleniowych (MSUES 2.0). Certyfikat MSUES 2.0 to przede wszystkim gwarancja zadowolenia z poziomu świadczonych przez nas usług szkoleniowych i doradczych oraz możliwość uzyskania dofinansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw. Od stycznia 2021 r. w ...CZYTAJ DALEJ

2210 2020

Aktualizacja kart charakterystyki

22 października 2020|

Od 1 stycznia 2021 r. będą obowiązywać zmiany w zapisach i nowy format karty charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniającym załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) ...CZYTAJ DALEJ

2807 2020

Nowe obowiązki – Identyfikator UFI

28 lipca 2020|

Nowy element będzie wymagany na etykietach niektórych produktów od stycznia 2021 r. – jest to 16-znakowy kod o nazwie unikatowy identyfikator wzorów (UFI). Oprócz UFI wymagane jest także podanie innych informacji o mieszaninie i powiązanych produktach takich jak: skład, nazwa handlowa, kolor, opakowanie, kategoria produktu i informacja toksykologiczna do wykorzystania w ośrodkach ...CZYTAJ DALEJ

2607 2020

Jak ustalić właściwy kod CN dla towarów

26 lipca 2020|

Od 1 lipca 2020 r. zmianie uległ sposób identyfikowania towarów i usług poprzez odejście od stosowania PKWiU 2008 na rzecz unijnej Nomenklatury scalonej (CN) w zakresie towarów oraz Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU (2015) w zakresie usług. CHEMLEX świadczy usługi w ramach przyporządkowania odpowiedniego kodu CN dla produktów. Pomagamy również w ...CZYTAJ DALEJ

2507 2020

Informacja szkoleniowa- szkolenia zamknięte

25 lipca 2020|

Ze względu na sytuację związaną z epidemią COVID-19 oraz w odpowiedzi na indywidualne potrzeby naszych klientów realizujemy spersonalizowane szkolenia zamknięte. Szkolenia wyceniane są w zależności od realizowanej tematyki. Dysponujemy profesjonalną kadrą trenerów i specjalistów posiadających ogromną wiedzę merytoryczną i warsztat praktyczny pozwalający na przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń na najwyższym poziomie. W przypadku zainteresowania ...CZYTAJ DALEJ

Go to Top