Ładowanie Wydarzenia
To event minęło.
Rejestracja na szkolenie

 

Zakres tematyczny:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami prawodawstwa w zakresie produktów nawożących wyszczególnionych w nowej unijnej legislacji nawozowej tj. nawozów mineralnych, nawozów organicznych, nawozów organiczno-mineralnych, podłoży do upraw, polepszaczy gleby, środków wapnujących, inhibitorów, biostymulatorów i produktów nawozowych mieszanych.
Uczestnicy otrzymają wiedzę z zakresu nowej unijnej legislacji nawozowej.

Umiejętności uczestnika po szkoleniu:

 1. Samodzielnie stosowanie przepisów w zakresie nawozów (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019 r. ustanawiające przepisy dotyczące udostępniania na rynku produktów nawozowych UE, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1069/2009 i (WE) nr 1107/2009 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 2003/2003).
 2. Poprawne analizowanie i wykonywanie działań, które będą miały odzwierciedlenie w samodzielnym przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do wprowadzenia produktu do obrotu.
 3.  Praca ze współpracownikami w zakresie nowo pozyskanych kompetencji z zakresu nawozów CE na rynku unijnym.
 4. Uczestnik w trakcie szkolenia wymieni doświadczenia zawodowe z innymi uczestnikami i trenerem.

Adresat:

Szkolenie skierowane jest do producentów, dystrybutorów, importerów produktów nawożących.

Co otrzymasz?

 • Wiedzę na temat nowej krajowej i unijnej legislacji nawozowej w zakresie nawozów organicznych i organiczno-mineralnych.
 • Materiały szkoleniowe.
 • Certyfikat ukończenia szkolenia.
 • Możliwość konsultacji z trenerem w ciągu dwóch tygodni od zakończenia szkolenia.

Harmonogram szkolenia

1. Legislacja unijna:

  • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019 r. ustanawiające przepisy dotyczące udostępniania na rynku produktów nawozowych UE, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1069/2009 i (WE) nr 1107/2009 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 2003/2003,
  • omówienie wpływu nowej unijnej legislacji nawozowej na przyszłość rynku unijnego,
  • zmiany, które muszą być dokonane przed wejściem w życie przepisów nowej regulacji nawozowej.

2. Nowa legislacja unijna:

  • obowiązki podmiotów gospodarczych,
  • kategorie funkcji produktów dla produktów nawozowych,
  • kategorie materiałów składowych,
  • wprowadzania produktów do obrotu, nadzór rynku Unii i kontrola produktów nawozowych,
  • prawidłowe etykietowanie produktów nawożących,
  • procedury oceny zgodności produktów nawozowych UE – moduły.

3. Pytania uczestników szkolenia, dyskusja.

4. Zarządzanie chemikaliami – nawozy organiczne i nawozy organiczno-mineralne w innych aktach prawnych.

5. Podsumowanie.

Trenerzy:

1. trener: Magdalena Pyjor,
2. trener: Renata Znamirowska- Orzechowska

Regulamin szkolenia:

REGULAMIN SZKOLENIA

Cena: 1500 zł netto +23% VAT  (1845 zł brutto)

Termin zakończenia rejestracji: 05.09.2021 godz. 15.00

Rejestracja na szkolenie