REACH

 1. Dokonujemy rejestracji wstępnej i właściwej zgodnie z REACH. W przypadku konieczności rejestracji substancji lub mieszaniny zgodnie z REACH przygotowujemy niezbędną dokumentację rejestracyjną w tym np.
  • zlecamy przeprowadzenie niezbędnych badań rejestrowych dla substancji lub mieszaniny,
  • pomagamy w kontakcie z konsorcjami i ewentualnym nabyciu tzw. letter of access od wiodącego rejestrującego,
  • przygotowujemy, opracowujemy i przedkładamy wszystkie dokumenty rejestracyjne w programie IUCLID6,
  • przedkładamy dokumentację do Europejskiej Agencji do Spraw Chemikaliów,
 2. Wykonujemy audyt produktowy, który polega na ocenie komponentów pod kątem konieczności rejestracji lub ewentualnych zwolnień zgodnie z REACH;
 3. Dokonujemy aktualizacji dokumentacji w przypadku substancji lub mieszaniny, które zostały już wcześniej zarejestrowane;
 4. Przygotowujemy dokumentację wraz z wnioskiem o udzielenie zezwolenia dla określonych zastosowań w przypadku substancji lub mieszaniny zamieszczonych w załączniku XIV REACH;
 5. Sporządzamy karty charakterystyki zgodne z wymaganiami REACH, oferujemy pomoc w generowaniu numeru UFI (czyli niepowtarzalnego identyfikatora postaci czynnej, ang. Unique Formula Identifier), gdy jest on wymagany oraz pośredniczymy w zgłaszaniu informacji o mieszaninach do Ośrodka Zatruć (PCN, Poison Centres Notification);
 6. Pomagamy w przeniesieniu rejestracji REACH do REACH UK. Zabieg ten jest konieczny, aby importować produkty na rynek Wielkiej Brytanii po BREXIT.