Środki ochrony roślin

  1. Pomagamy w opracowaniu strategii wprowadzania do obrotu produktu zgodnie z regulacją dotyczącą środków ochrony roślin.
  2. Opracowujemy dokumentację techniczną niezbędną do celów rejestracyjnych w tym planujemy strategię badań dot. właściwości fizyko-chemicznych, stosowanych metod analitycznych, badań toksykologicznych i ekotoksykologicznych.
  3. Opracowujemy dokumentację uwzględniającą zachowanie w środowisku oraz skuteczność środka ochrony roślin.
  4. Pomagamy w przypadku uzyskania pozwoleń na handel równoległy.
  5. Sporządzamy i weryfikujemy klasyfikację produktu zgodnie z rozporządzeniem CLP, pozwalającym na prawidłowe przygotowanie etykiety środka ochrony roślin.