Ładowanie Wydarzenia
To event minęło.
REJESTRACJA

Szkolenie skierowane jest do producentów, dystrybutorów, importerów produktów nawożących, którzy posiadają już wiedzę w zakresie nowego unijnego prawa nawozowego. Podczas szkolenia uczestnicy nabędą wiedzę jak przygotowywać etykiety dla nawozów mineralnych, nawozów organicznych, nawozów mineralno-organicznych, środków wapnujących, polepszaczy gleby, podłoży do upraw, inhibitorów, biostymulatorów oraz produktów nawozowych mieszanych oznakowanych znakiem CE.

CELEM szkolenia jest zapoznanie uczestników ze sposobami przygotowywania etykiet dla produktów nawożących oznakowanych znakiem CE. Ćwiczenia wykonywane podczas szkolenia ułatwią samodzielne przygotowywanie etykiet produktów nawożących.

 

Uczestnik po szkoleniu będzie:

 1. Samodzielnie stosował przepisy w zakresie etykietowania nawozów CE (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019 r. ustanawiające przepisy dotyczące udostępniania na rynku produktów nawozowych UE, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1069/2009 i (WE) nr 1107/2009 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 2003/2003).
 2. Poprawnie analizował i wykonywał działania, które będą miały odzwierciedlenie w samodzielnym przygotowaniu etykiety niezbędnej do wprowadzenia produktu do obrotu.
 3. Pracował ze współpracownikami w zakresie nowo pozyskanych kompetencji dotyczących nawozów CE na rynku unijnym.
 4.  Uczestnik w trakcie szkolenia wymieni doświadczenia zawodowe z innymi uczestnikami i trenerem.

Adresat:

Szkolenie skierowane jest do producentów, dystrybutorów, importerów produktów nawożących.

Co otrzymasz?

 • Wiedzę na temat nowej krajowej i unijnej legislacji nawozowej w zakresie nawozów organicznych i organiczno-mineralnych.
 • Materiały szkoleniowe.
 • Certyfikat ukończenia szkolenia.
 • Możliwość konsultacji z trenerem w ciągu dwóch tygodni od zakończenia szkolenia.

Harmonogram szkolenia

 1. Zasady dotyczące etykietowania w unijnym prawie nawozowym (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019 r. ustanawiające przepisy dotyczące udostępniania na rynku produktów nawozowych UE, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1069/2009 i (WE) nr 1107/2009 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 2003/2003)
 2. Ćwiczenia – przygotowanie etykiety dla
 • nawozów mineralnych,
 • nawozów organicznych,
 • nawozów organiczno-mineralnych,
 • polepszaczy gleby,
 • biostymulatorów,
 • Dyskusja.
 • Podsumowanie.

Trener:

Magdalena Pyjor,

Regulamin szkolenia:

REGULAMIN SZKOLENIA

Cena: 1500 zł netto +23% VAT  (1845 zł brutto)

Termin zakończenia rejestracji: 5.12.2021 godz. 15.00

REJESTRACJA