Nasz Zespół

Magdalena PYJOR

Prezes Zarządu CHEMLEX

Absolwentka studiów magisterskich Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na Wydziale Chemii w Zakładzie Technologii Chemicznej. Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie Materiałów Niebezpiecznych i Ratownictwa Chemicznego na Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.
Od 2008 r. związana z branżą farmaceutyczną w PLIVA (obecnie Teva Operations Poland) pracowała w Departamencie Dokumentacji Jakościowej.
Od 2009 r. związana z branżą chemiczną pełniąc rolę eksperta początkowo w Ministerstwie Gospodarki, Ministerstwie Rozwoju, Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii.

Od roku 2009 pełniła funkcję eksperta w dziedzinie nawozów. Przewodnicząca polskiej delegacji w Komitecie Regulacyjnym ds. Nawozów przy Komisji Europejskiej oraz Grupy Roboczej ds. Nawozów przy Komisji Europejskiej. Od 2011 r. członek grup technicznych powołanych przez Komisję Europejską w sprawie nowelizacji unijnej legislacji nawozowej oraz od 2016 r. ekspert w grupie G07 ds. Harmonizacji Technicznej przy Radzie Unii Europejskiej.
W 2011 r. ekspert w Komitecie ds. REACH i CLP przy Komisji Europejskiej oraz w Grupie ds. Międzynarodowych Aspektów Środowiskowych w Radzie UE. Od 2011 r. członek polskiej delegacji na spotkaniach COP Konwencji Sztokholmskiej, Rotterdamskiej i Bazylejskiej.

Uczestniczka licznych konferencji, seminariów, wykładów, szkoleń w UE i w krajach trzecich m.in. jako ekspert Unii Europejskiej przeprowadzała szkolenia dla przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa w Gruzji w zakresie legislacji nawozowej i REACH.

Zainteresowania: trekking

Znajomość języków: angielski- pełna biegłość zawodowa.

Renata
ZNAMIROWSKA-ORZECHOWSKA 

Wiceprezes Zarządu CHEMLEX

Absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej w zakresie technologii chemicznej, specjalność technologia materiałów wysokoenergetycznych. Studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim, Centrum Europejskie w zakresie integracji europejskiej monitorowania przemysłu.
Od 1992 r. asystent w Instytucie Chemii Przemysłowej w Warszawie w Zakładzie Lekkiej Syntezy Organicznej.

Od 1999 r. pracowała kolejno w Ministerstwie Gospodarki, Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwie Rozwoju, Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii.

Związana z branżą chemiczną jako ekspert, Członek Sherpa Sub-group Grupy Wysokiego Szczebla ds. Konkurencyjności Europejskiego Przemysłu Chemicznego (HLG) utworzonej przy Komisji Europejskiej.

Ekspert w Methane to Markets obecnie Globalnej Inicjatywie Metanowej utworzonej przy United States Environmental Protection Agency.
Obszary działania to m.in opracowywanie aktów prawnych i zasady technik legislacyjnych, swobodny przepływ towarów, implementacja dyrektyw do krajowego porządku prawnego, techniki negocjacyjne, prawo wspólnotowe w dziedzinie ochrony własności intelektualnej i własności przemysłowej.
Uczestnik licznych kursów i szkoleń m.in. w zakresie zarządzania przemysłem tekstylnym organizowane przez International Cooperation and Development Fund w Taiwanie, zarządzanie i marketing w przemyśle farmaceutycznym w Bielefeld Niemcy, szkolenia w zakresie orzecznictwa ETS oraz dyrektyw.

Zainteresowania: literatura science fiction, windsurfing, kitesurfing

Znajomość języków: angielski- pełna biegłość zawodowa, rosyjski – pełna biegłość zawodowa

Absolwentka Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na Wydziale Energetyki i Paliw, specjalizacja Technologia Chemiczna. Ukończyła studium menadżerskie w Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz studia podyplomowe Liderów Zarządzania w Szkole Głównej Handlowej (SGH) w Warszawie.

W 2012 r. związana z branżą farmaceutyczną w Teva Operations Poland. Zajmowała się przygotowywaniem projektów umów jakościowych oraz ich aktualizacją z wytwórcami substancji czynnych i pomocniczych.

Od 2013r. związana z branżą wydobywczą. Początkowo zajmując się projektowaniem instalacji dla przemysłu chemicznego, petrochemicznego i rafineryjnego.
Od roku 2014 jest inżynierem projektowym w branży paliwowej zajmującej się wydobywaniem ropy i gazu z dna morza. Pracuje dla klientów globalnych z obszaru Subsea.

Ponadto brała czynny udział w pracach badawczych w obszarze katalizy na Uniwersytecie w Barcelonie oraz w warsztatach „Oil & Gas Process Design” w APS Designing Energy w Rzymie.

Zainteresowania: kultura iberyjska

Znajomość języków: angielski-pełna biegłość zawodowa, hiszpański-pełna biegłość zawodowa, norweski- podstawy