Oferta CHEMLEX

CHEMLEX jest firmą, która służy radą, pomocą, a przede wszystkim doświadczeniem. Na bieżąco analizujemy zmiany trendów na globalnym rynku, gwarantując innowacyjność naszych rozwiązań.

Nasze usługi kierujemy do wszystkich uczestników rynku związanego z substancjami chemicznymi.

Szczegółowa oferta:

 1. pomagamy przedsiębiorcom wprowadzać do obrotu produkty na rynek polski oraz europejski
 2. wykonujemy audyt produktowy,
 3. opracowujemy i weryfikujemy dokumentację techniczną, w tym np. kartę charakterystyki, etykiety dla produktów zgodnie z zapotrzebowaniem,
 4. wykonujemy analizy otoczenia legislacyjnego, które mają na celu poprawę wyników w całym łańcuchu wartości,
 5. oferujemy wsparcie w tworzeniu strategii firmy, analiza przewag konkurencyjnych na rynku krajowym i globalnym,
 6. wykonujemy ocenę skutków regulacji, której następstwem jest rekomendacja w zakresie transformacji produktowej, analiza przewag konkurencyjnych na rynku krajowym i globalnym,
 7. świadczymy usługi doradztwa w zakresie spełniania wymogów:
  • rozporządzenia REACH,
  • rozporządzenia CLP,
  • regulacji nawozowych,
  • środków ochrony roślin,
  • produktów ubocznych,
  • dyrektywy RoHS,
  • dyrektywy zabawkowej,
  • regulacji w zakresie prekursorów materiałów wybuchowych,
  • regulacji w zakresie kosmetyków,
  • regulacji w zakresie detergentów,
  • regulacji w zakresie farb i lakierów (Lotne Związki Organiczne LZO)
  • regulacji w zakresie areozoli,
  • regulacji w zakresie tworzyw sztucznych,
  • regulacji w zakresie opon,
  • regulacji, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa produktów w zakresie nanomateriałów,
  • regulacji, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa produktów w zakresie substancji endokrynnych,
  • regulacji wynikających z konwencji międzynarodowych, w tym:
   • trwałych zanieczyszczeń organicznych – Konwencja Sztokhomska
   • międzynarodowego handlu niektórymi niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i pestycydami – Konwencja Rotterdamska
   • kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych – Konwencja Bazylejska
   • emisji rtęci do atmosfery – Konwencja Minamata
 8. świadczymy pomoc w interpretacji przepisów dotyczących powyższych regulacji oraz monitorujemy i informujemy o zmianach w prawodawstwie,
 9. wykonujemy opinie, analizy, ekspertyzy i raporty w zakresie wprowadzania do obrotu substancji lub produktów wymienionych w powyższych regulacjach,
 10. organizujemy szkolenia zamknięte i otwarte dostosowane do potrzeb klienta, organizujemy również konferencje branżowe i warsztaty.