Ładowanie Wydarzenia
To event minęło.
Rejestracja na szkolenie

 

Zakres tematyczny:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami prawodawstwa w zakresie produktów nawożących wyszczególnionych w nowej unijnej legislacji nawozowej tj. nawozów mineralnych, nawozów organicznych, nawozów organiczno-mineralnych, mieszanin nawozów, podłóż ogrodniczych, polepszaczy gleby, środków wapnujących, inhibitorów i biostymulatorów.

Adresat:

Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorców oraz osób zainteresowanych tematyką nawozów i produktów nawożących.

Co otrzymasz?

 • Wiedzę z zakresu nowej krajowej i unijnej legislacji nawozowej.
 • Materiały szkoleniowe.
 • Certyfikat ukończenia szkolenia.
 • Możliwość konsultacji z trenerem w ciągu dwóch tygodni od zakończenia szkolenia.

Harmonogram szkolenia

 1. Legislacja krajowa i unijna:
  • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019 r. ustanawiające przepisy dotyczące udostępniania na rynku produktów nawozowych UE, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1069/2009 i (WE) nr 1107/2009 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 2003/2003;
  • ustawa z dn. 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu – planowane zmiany;
  • porównanie nowej unijnej legislacji nawozowej z rozporządzeniem (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 13 października 2003 r. w sprawie nawozów;
  • omówienie wpływu nowej unijnej legislacji nawozowej na przyszłość rynku unijnego.
 2. Nowa unijna legislacja nawozowa:
  • obowiązki podmiotów gospodarczych,
  • procedury oceny zgodności produktów nawozowych UE,
  • nadzór rynku Unii i kontrola produktów nawozowych,
  • kategorie funkcji produktów dla produktów nawozowych,
  • zanieczyszczenia w produktach nawożących,
  • sposoby wprowadzania produktów do obrotu.
 3. Kompatybilność legislacji krajowej i unijnej.
 4. Zarządzanie chemikaliami – nawozy organiczne i nawozy organiczno-mineralne w innych aktach prawnych.
 5. Pytania uczestników szkolenia, dyskusja.

Szkolenie obejmuje również ćwiczenia dot.
1. określania kategorii produktów nawożących,
2. weryfikacji oznaczenia etykiet i ulotek zgodnie z obowiązującą legislacją (REACH, CLP),
3. oceny etykiet i ulotek pod kątem zgodności z wymaganiami pozwalającymi na wprowadzenie ich do obrotu na rynek krajowy.

Efekty szkolenia:

 1. Szkolenie pozwala na udoskonalenie znajomości przepisów prawa w zakresie nawozów oraz poprawę umiejętności stosowania przepisów w praktyce.
 2.  Małe grupy zapewniają bezpośredni kontakt z prowadzącymi.

Trenerzy:

1. trener: Magdalena Pyjor,
2. trener: Renata Znamirowska- Orzechowska

Regulamin szkolenia:

REGULAMIN SZKOLENIA

Cena: 1200 zł netto +23% VAT  (1476 zł brutto)

Termin zakończenia rejestracji: 03.12.2019 godz. 15.00

Rejestracja na szkolenie