Ładowanie Wydarzenia
To event minęło.
Rejestracja na szkolenie

 

Zakres tematyczny
Szkolenie, którego celem jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami prawodawstwa w zakresie ograniczenia niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Adresat:
Szkolenie skierowane jest do producentów, importerów i dystrybutorów sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz osób zainteresowanych przedmiotową tematyką.

Co otrzymasz?

 • Podstawową wiedzę z zakresu krajowej i unijnej legislacji nawozowej.
 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • Możliwość konsultacji z trenerem w ciągu dwóch tygodni od zakończenia szkolenia

Harmonogram szkolenia:

 1. Źródła prawa w zakresie ograniczenia niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:
  • tworzenie prawa krajowego i unijnego,
  • system oceny zgodności,
  • dyrektywa RoHS,
  • dyrektywy delegowane.
 2. RoHS w prawie krajowym:
  • zakres przedmiotowy i podmiotowy rozporządzenia,
  • deklaracje zgodności i oznakowanie CE.
 3. Zmiany dyrektywy RoHS:
  • lista substancji objętych ograniczeniem – załącznik II,
  • zastosowania zwolnione z ograniczenia – załącznik III,
  • zastosowania wyłączone z ograniczenia – załącznik IV,
  • udział przedsiębiorców w tworzeniu prawa krajowego i unijnego.
 4. Prognozy i kierunki planowanych zmian dyrektywy RoHS.
 5.  Pytania uczestników szkolenia, dyskusja.

Trenerzy:
1. trener: Magdalena Pyjor,
2. trener: Renata Znamirowska- Orzechowska

Regulamin szkolenia:

Plik PDF do pobrania

Cena: 1200 zł netto +23% VAT  (1476 zł brutto)

Rejestracja na szkolenie