Ładowanie Wydarzenia
To event minęło.
Rejestracja na szkolenie

 

Zakres tematyczny:
Szkolenie dot. legislacji krajowej i unijnej w zakresie:
– nawozów mineralnych,
– nawozów organicznych,
– nawozów organiczno – mineralnych,
– polepszaczy gleby,
– biostymulatorów,
– podłoży do upraw,
– środków wapnujących.

Adresat:
Szkolenie skierowane jest do producentów, importerów i dystrybutorów oraz osób zainteresowanych tematyką nawozów i produktów nawożących.

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami prawodawstwa w zakresie:
– ustawy z dn. 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu z późniejszymi zmianami;
– rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 13 października 2003 r. w sprawie nawozów oraz planami zmian regulacji unijnej.

Efekt szkolenia:
Zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu krajowej i unijnej legislacji nawozowej. Ponadto uczestnicy szkolenia nabędą umiejętności szybkiego reagowania na zachodzące zmiany w krajowym i unijnym prawodawstwie.

Harmonogram szkolenia:
1) Legislacja krajowa i unijna:
– ustawa z dn. 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu z późn. zm.;
– rozporządzenie (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 13 października 2003 r. w sprawie nawozów z późn. zm.
2) Pakiet dot. Gospodarki o obiegu zamkniętym tzw. GOZ.
3) Prognoza zmian legislacji unijnej:
– zanieczyszczenia w produktach nawożących,
– kategorie produktów,
– komponenty produktów nawożących,
– sposoby wprowadzenia do obrotu,
4) Kompatybilność legislacji krajowej i unijnej.
5) Zarządzanie chemikaliami – nawozy w innych aktach prawnych.
6) Pytania uczestników szkolenia, dyskusja.

Trenerzy szkolenia:
Renata ZNAMIROWSKA-ORZECHOWSKA (CV)
Magdalena Pyjor (CV)

Uczestnicy otrzymają autorskie materiały szkoleniowe trenera oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia 1200 PLN + 23% VAT

 

Rejestracja na szkolenie