Ładowanie Wydarzenia

Szkolenie skierowane jest do producentów, dystrybutorów, importerów produktów nawożących oraz dostawców surowców chemicznych. Produkty nawożące: nawozy mineralne, nawozy organiczne, środki wapnujące, nawozowe organiczno-mineralne, podłoża do upraw, biostymulatory, polepszacze glebowe. Szkolenie dotyczy zmiany prawa nawozowego, które otwiera unijny rynek na nawozy pochodzenia organicznego oraz biostymulatory.

CELEM szkolenia jest zapoznanie uczestników z mechanizmem ułatwiającym sprzedaż produktów nawozowych, które mogą być przedmiotem handlu w całej Unii Europejskiej bez dodatkowych pozwoleń. Uczestnicy otrzymają wiedzę umożliwiającą sporządzanie dokumentacji zgodnie z wymaganiami nowej unijnej legislacji nawozowej.

Uczestnik po szkoleniu będzie:

 1. Samodzielnie stosował przepisy w zakresie nawozów (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019 r. ustanawiające przepisy dotyczące udostępniania na rynku produktów nawozowych UE, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1069/2009 i (WE) nr 1107/2009 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 2003/2003).
 2. Poprawnie analizował i wykonywał działania, które będą miały odzwierciedlenie w samodzielnym przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do wprowadzenia produktu do obrotu.
 3. Pracował ze współpracownikami w zakresie nowo pozyskanych kompetencji dotyczących nawozów CE na rynku unijnym.
 4. Uczestnik w trakcie szkolenia wymieni doświadczenia zawodowe z innymi uczestnikami i trenerem.

Adresat:

Szkolenie skierowane jest do producentów, dystrybutorów, importerów produktów nawożących.

Co otrzymasz?

 • Wiedzę na temat nowej unijnej legislacji nawozowej w zakresie produktów nawożących .
 • Materiały szkoleniowe.
 • Certyfikat ukończenia szkolenia.
 • Możliwość konsultacji z trenerem w ciągu dwóch tygodni od zakończenia szkolenia.

Harmonogram szkolenia

 1. Legislacja unijna:
  • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019 r. ustanawiające przepisy dotyczące udostępniania na rynku produktów nawozowych UE, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1069/2009 i (WE) nr 1107/2009 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 2003/2003,
 2. Nawozy CE:
  • obowiązki producentów, importerów, dystrybutorów,
  • kategorie funkcji produktów dla produktów nawożących,
  • kategorie materiałów składowych,
  • dokumentacja techniczna,
  • procedury oceny zgodności – moduły
  • deklaracja zgodności UE.
 3. Pytania uczestników szkolenia, dyskusja.
 4. Podsumowanie.

Trener:
Magdalena Pyjor,

Cena: 1750 zł netto +23% VAT  (2152,50 zł brutto) 

Termin zakończenia rejestracji: 12.12.2021 godz. 15.00