UFINowy element będzie wymagany na etykietach niektórych produktów od stycznia 2021 r. – jest to 16-znakowy kod o nazwie unikatowy identyfikator wzorów (UFI). Oprócz UFI wymagane jest także podanie innych informacji o mieszaninie i powiązanych produktach takich jak: skład, nazwa handlowa, kolor, opakowanie, kategoria produktu i informacja toksykologiczna do wykorzystania w ośrodkach zatruć. UFI ma na celu ustanowienie jednoznacznego związku pomiędzy informacjami, które są podawane, a produktem, który jest wprowadzany do obrotu. UFI musi być wydrukowany lub umieszczony na etykiecie wszystkich produktów zawierających mieszaniny stwarzające zagrożenie. Jeżeli mieszanina nie jest opakowana, UFI musi znaleźć się w karcie charakterystyki.

Przedsiębiorcy muszą jednocześnie pamiętać o konieczności posiadania karty charakterystyki m.in. dla nawozów zawierających substancje niebezpieczne w celu umożliwienia podjęcia środków niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia człowieka i środowiska.

Powrót do listy aktualności