Od 1 lipca 2020 r. zmianie uległ sposób identyfikowania towarów i usług poprzez odejście od stosowania PKWiU 2008 na rzecz unijnej Nomenklatury scalonej (CN) w zakresie towarów oraz Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU (2015) w zakresie usług. CHEMLEX świadczy usługi w ramach przyporządkowania odpowiedniego kodu CN dla produktów.

Pomagamy również w przygotowaniu pakietu dokumentów celem uzyskania Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS). Wiążąca Informacja Stawkowa jest niezbędna do wyjaśnienia wątpliwości związanych z prawidłowym ustaleniem stawki podatku VAT.

Powrót do listy aktualności